شناسنامه تابلو فرش

بازدید: 1087

بمنظور ارائه مشخصات و اطلاعات کامل تابلو فرشهای دستباف و تضمین اصالت کالا ، تولیدی تابلو فرش مجیدی به  هر تابلو فرشی که از وب سایت تابلو فرش مجیدی خریداری می گردد  شناسنامه ای مختص به آن تابلو فرش با مشخصات و اطلاعات زیر ارائه می کند:

لازم بذکر است که  تابلو فرشهای عرضه شده در وب سایت تابلو فرش مجیدی شامل دو قسمت می شود.

قسمت اول در برگیرنده تابلو فرشهای تولید شده توسط  هنرمندان و تولید کنندگان برجسته و بنام  شهر سردرود، معروف به پایتخت تابلو فرش جهان، در مجاروت تبریز، می باشد که بمنظور ارائه  تنوع زیادی از طرحها و نقش های تابلو فرش های دستباف نفیس برای جلب رضایت سلیقه های بیشتر و به مدد لطف ارتباط و تعامل استاد محمد مجیدی با این عزیزان، درقسمت "فروشگاه آنلاین تابلو فرش دستباف "  وب سایت عرضه می شوند و برای این تابلو فرشها شناسنامه تابلو فرش که حاوی  اطلاعات و مشخصات تابلو فرش عرضه شده، اصالت کالا و تایید کیفیت آن می باشد  با مهر و تایید اتحادیه تابلو فرش دستباف سردرود، اولین اتحادیه صنفی تابلو فرش کشور برای شهر سردرود، داده می شود.

قسمت دوم شامل تابلو فرشهای فاخر تولیدی استاد محمد مجیدی است که در کارگاه متمرکز ایشان و زیر نظر خود ایشان طراحی، رنگرزی، بافت و تولید می گردند.

برای تابلو فرشهای فاخر استاد مجیدی، شناسنامه تابلو فرش مورد نظر که حاوی مشخصات و اطلاعات آن تابلو فرش می باشد با امضای خود استاد مجیدی و تضمین موارد عنوان شده داده می شود .

بازخوردها